• Telefon

    0262 325 33 73

  • E-posta

    info@dsdmakina.com.tr

Mükemmel Kalite

Üretimde beklenen sorunsuz, en kaliteli ürünü elde etmek için teknoloji, proses, iş gücü ve zaman planlamaları konusunda işletmelerin kalite kriterlerini belirlemek, kalitesizliğe yol açan sorunları kaynaklarına inerek tespit etmek ve ortadan kaldırmak

Profesyonel Mühendislik Danışmanlığı

İşletmelerde gereksinim duyulan tüm mühendislik hizmetleri konusunda dünyadaki son teknolojik yenilikler ışığında üretim odaklı danışmanlık vermek

Süreçleri İyileştirmek

Üretim süreçlerindeki iş akışı planlamalarını yapmak, uygun makine,malzeme ve teçhizatı belirlemek, sonuç odaklı yeni ve etkin çalışma metodları geliştirmek

Bilgi ve Deneyim Aktarmak

Dünya’da ve Türkiye’de üretim teknolojilerindeki varolan veya gelişmekte olan tüm yenilikleri, AR-GE çalışmalarını, son teknoloji boyutlarını, pazarda gelişmekte olan tüm olguları teorik ve pratik olarak aktarmak, teknoloji, üretim teknikleri, malzemeler ve takımlar konusunda eğitimler vermek iş gücü potansiyelinin yetkinleştirilmesine destek vermek

Rekabete Üstünlük Kazandırmak

Müşterilerimizin içindeki bulundukları pazar içinde, yaşadıkları amansız rekabet koşullarında daha etkin ve güçlü rekabet etmeleri için ileri teknoloji, hızlı üretim, kaliteli ürün ve sürekli rekabet edebilirlik perspektiflerinde avantajlar kazandırmak

Maliyetleri Minimize Etmek

Üretimin temelini oluşturan üretim maliyetlerinin düşürülmesi için, kalite düzeyini etkilemeden, tüm girdilerin en verimli olarak satın alınmasının, depolanmasının ve harcanmasının verimli yöntemlerini sunmak, out-side olanaklarının araştırılmasına ve bulunmasına yardımcı olmak

Zamanı Kazanca Dönüştürmek

İşletmelerde üretim süreçlerinde en önemli kazanç odağı ve rekabette belirleyici bir üstünlük kriteri olan, sermayeden daha değerli bir varlık olarak zamanı en hızlı ve en ucuz hale getirmek için çözümler sunmak

Geniş Ürün Portföyü

Müşterilerimizin gereksinim duydukları tüm kesici takımları en geniş olanaklar ile sunmak, aradıkları ve düşündükleri her türlü ürünün pazarlanmasında hizmet sunmak

KNOW-HOW Gelişimine ve İnovasyona Katkı Vermek

Yeni ve farklı ürün ile üretim şekillerinin ortaya çıkarılması konusunda en geniş ve derin desteği sunmak, yeni buluşların yeni metodların ve teknolojik yeniliklerin geliştirilmesine ve ortaya çıkmasına katkı vermek, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını birlikte yapmak

Teknolojik Yenilenmeye Destek Olmak

Organizasyonel büyüme ve teknolojik olarak yenilenme ihtiyacı içinde olan işletmelere üretim teknolojileri, üretim teknikleri, makineler, tezgahlar, malzemeler ve teçhizat ile ilgili bilgiler sunmak, üretim proseslerinin oluşturulmasında destek olmak

Gelecek Sinerjisini Hazırlamak, Yenilenme ve Değişim Odaklı Yapılar Kurmak

İşletmelerin önüne çıkan fırsatların değerlendirilmesi, büyümesi ve genişlemesi, yeni pazarlarda yeni olanaklar elde etmesi, ihracat yapabilecek güce ulaşması, yeni ortaklıklar ve işbirlikleri kurabilmesi, yeni müşteriler kazanması, şirket kategorisinde yükselmesi, yeni imaj kazanması ve prestijinin artması, ürünlerinin marka olması ve marka değerlerinin kazançlı hale gelmesi için gelecek sinerjisinin projelerini hazırlamak, bu projelerin gerçekleşmesi için yenilenme ve değişim odaklı organizasyon ve yönetim yapıları oluşturmak